Forside

Ændringer i vaccinations- og åbningstider


Klinikken holder lukket for allergivaccination torsdag 28 april grundet kursus. Klinikken er lukket Kristi himmelfartsdag d. 5. maj, samt 2. pinsedag d. 16. maj. Klinikken holder sommerferie i ugerne 28,29,30,31.


Afbud bedes sendt til klinikken via www.lægevejen.dk

Anne Buus

Anne Buus
Speciallæge i allergi og lungesygdomme, ph.d.
www.lungeklinikken.com
www.allergiklinikken.com

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet, januar 1986.

Igennem de sidste 20 år har jeg været ansat på Århus Universitetshospital, hvor jeg har uddannnet mig til speciallæge i intern medicin:lungesygdomme. Ph.d.

Fra 2001 til 2006 har jeg været ansat ved lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, hvor jeg på skift har varetaget ansvaret for den daglige drift af de til afdelingen tilknyttede afsnit (allergiambulatorium, ambulatorium, daghospital, 5-døgnsafsnit, sengeafdeling).

Klinikkens interesseområder indenfor det lungemedicinske speciale:

Allergi
Høfeber
Astma
Allergivaccination
Astmakontrol-uddannelse
Fødevareallergi
Glutensensitivitet
KOL - rygerlunger
Åndenød
Lungefunktionsundersøgelse
Sarkoidose
Lungerfibroser


Klinikken ser patienter:
1) henvist fra egen læge
2) med sundhedsforsikring

Er man undersøgt for nyligt, er det en god ide, at medbringe oplysninger/blodprøvesvar herfra. Medbring endvidere aktuel medicinliste.
(Allergi- & Lungeklinikkens tilsynsrapport: http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/FFD4EDDD49874CFD9C3C122EC1DD84E0.ashx)

Ryesgade 31, 4 t.v.
8000 Århus C
tlf: 87 54 54 00 / fax: 87 54 54 04
e-mail: info@annebuus.dk