Forside

Ændringer i vaccinations- og åbningstider


Klinikken holder juleferie fra fredag den 22. december 2017 til tirsdag den 2. januar 2018.

Afbud ved telefonisk kontakt i telefontiden, mandag til torsdag 11.00-12.30 og 13.00-14.00.

Anne Buus

Anne Buus
Speciallæge i allergi og lungesygdomme, ph.d.
www.lungeklinikken.com

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet, januar 1986.

Igennem de sidste 20 år har jeg været ansat på Århus Universitetshospital, hvor jeg har uddannnet mig til speciallæge i intern medicin:lungesygdomme. Ph.d.

Fra 2001 til 2006 har jeg været ansat ved lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, hvor jeg på skift har varetaget ansvaret for den daglige drift af de til afdelingen tilknyttede afsnit (allergiambulatorium, ambulatorium, daghospital, 5-døgnsafsnit, sengeafdeling).

Klinikkens interesseområder indenfor det lungemedicinske speciale:

Allergi
Høfeber
Astma
Allergivaccination
KOL - Rygerlunger
Astmakontrol-uddannelse
Fødevareallergi
Glutensensitivitet
Åndenød
Lungefunktionsundersøgelse


Klinikken ser patienter:
1) henvist fra egen læge
2) med sundhedsforsikring

Er man undersøgt for nyligt, er det en god ide, at medbringe oplysninger/blodprøvesvar herfra. Medbring endvidere aktuel medicinliste.
Ønsker du at klage over den sunhedsfaglige behandling anvende følgende link: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling/
(Allergi- & Lungeklinikkens tilsynsrapport: http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/FFD4EDDD49874CFD9C3C122EC1DD84E0.ashx)

Ryesgade 31, 4 t.v.
8000 Århus C
tlf: 87 54 54 00 / fax: 87 54 54 04
e-mail: info@annebuus.dk