Forside

Ændringer i vaccinations- og åbningstider


Der er lukket for vaccination tirsdag d. 12.09.2017. Klinikken holder vinterferie i uge 7 fra mandag den 13. februar 2017 til og med fredag den 17. februar 2017. Klinikken holder lukket tirsdag den 7. marts. Klinikken holder lukket i påsken, torsdag den 13. april samt mandag den 17. april 2017. Klinikken holder sommerferie fra mandag den 17. juli 2017 til og med 13. august 2017.


Afbud bedes sendt til klinikken via www.lægevejen.dk

Anne Buus

Anne Buus
Speciallæge i allergi og lungesygdomme, ph.d.
www.lungeklinikken.com
www.allergiklinikken.com

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet, januar 1986.

Igennem de sidste 20 år har jeg været ansat på Århus Universitetshospital, hvor jeg har uddannnet mig til speciallæge i intern medicin:lungesygdomme. Ph.d.

Fra 2001 til 2006 har jeg været ansat ved lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, hvor jeg på skift har varetaget ansvaret for den daglige drift af de til afdelingen tilknyttede afsnit (allergiambulatorium, ambulatorium, daghospital, 5-døgnsafsnit, sengeafdeling).

Klinikkens interesseområder indenfor det lungemedicinske speciale:

Allergi
Høfeber
Astma
Allergivaccination
Astmakontrol-uddannelse
Fødevareallergi
Glutensensitivitet
KOL - rygerlunger
Åndenød
Lungefunktionsundersøgelse
Sarkoidose
Lungerfibroser


Klinikken ser patienter:
1) henvist fra egen læge
2) med sundhedsforsikring

Er man undersøgt for nyligt, er det en god ide, at medbringe oplysninger/blodprøvesvar herfra. Medbring endvidere aktuel medicinliste.
(Allergi- & Lungeklinikkens tilsynsrapport: http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/FFD4EDDD49874CFD9C3C122EC1DD84E0.ashx)

Ryesgade 31, 4 t.v.
8000 Århus C
tlf: 87 54 54 00 / fax: 87 54 54 04
e-mail: info@annebuus.dk